A switching multi-level method for the long tail recommendation problem

Gharbi Alshammari, Jose Luis Jorro Aragoneses, Nikolaos Polatidis, Stelios Kapetanakis, Elias Pimenidis, Miltos Petridis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results